فائزه طاهری

فائزه طاهری

نخستین گام‌های همراه اول در بلاک‌چین

یکی از مشکل‌هایی که در حال حاضر فناوری بلاک‌چین در ایران با آن مواجه است، نبود قانون‌گذاری است؛ در حالی که بسیاری‌از کشورها به حوزه بلاک‌چین وارد شده‌اند، ایران هنوز در ابتدای راه مانده؛ آن هم به این خاطر که مانند بسیاری دیگر از فناوری‌های نوین، در ابتدا مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد و البته اگر به همین منوال هم ادامه پیدا کند، چه بسا که در زمینه فناوری بلاک‌‌‌چینی، تنها عقب‌ماندگی جبرانی‌نشدنی نصیبش شود.
نخستین گام های همراه اول در بلاک‌چین و بررسی نقش اپراتورها و شرکت‌های بزرگ با دراختیار داشتن منابع مالی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی متخصص انسانی در پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های فناورانه مبتنی‌بر بلاک‌چین