دسته شماره دو

پژوهش‌نامه بلاک‌چین 

(سال اول-پیش‌شماره دو)

سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز، از رویا تا واقعیت! دائو ها، رقیب تازه شخصیت‌های حقوقی

ایجاد شخصیت حقوقی، یکی از نوآوری‌های بشر برای تقویت مشارکت و کار گروهی است. پدیده‌ای که به یک توافق جمعی، موجودیت و شخصیت می‌بخشد، برایش حق و تکلیف وضع می‌کند و درصورت نقض قوانین و تعهدها، مجازات یا جریمه‌اش می‌کند.
همان‌گونه که بلاک‌چین، قفل دارایی‌های دیجیتال را برای اقتصاد باز کرد، سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز یا دائو‌ها (DAO) نیز مسیر مشارکت جهان‌شمول اشخاص را هموار کردند.

نخستین گام‌های همراه اول در بلاک‌چین

یکی از مشکل‌هایی که در حال حاضر فناوری بلاک‌چین در ایران با آن مواجه است، نبود قانون‌گذاری است؛ در حالی که بسیاری‌از کشورها به حوزه بلاک‌چین وارد شده‌اند، ایران هنوز در ابتدای راه مانده؛ آن هم به این خاطر که مانند بسیاری دیگر از فناوری‌های نوین، در ابتدا مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد و البته اگر به همین منوال هم ادامه پیدا کند، چه بسا که در زمینه فناوری بلاک‌‌‌چینی، تنها عقب‌ماندگی جبرانی‌نشدنی نصیبش شود.
نخستین گام های همراه اول در بلاک‌چین و بررسی نقش اپراتورها و شرکت‌های بزرگ با دراختیار داشتن منابع مالی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی متخصص انسانی در پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های فناورانه مبتنی‌بر بلاک‌چین