مارال کوشکی

مارال کوشکی

دسترسی کاربران بریتانیایی به مرینید فایننس محدود شد فرار پروژه سولانا از مهلکه بریتانیا

فرار پروژه سولانا از مهلکه بریتانیا
«مرینید فایننس» (Marinade Finance) پروتکل مالی نامتمرکز بر بستر بلاک‌چین سولانا، دسترسی کاربران بریتانیایی را در واکنش‌به مقررات وضع‌شده از سوی اداره رفتار مالی مسدود کرده است.

رویکرد صندوق بین المللی پول به صنعت کریپتو و نقاط عطف این رویکرد در گذر زمان

IMF
صندوق بین المللی پول در ارزیابی خود از پیامدهای بالقوه ارزهای دیجیتال برای سیستم پولی بین المللی محتاط عمل کرده و به چالش‌هایی اشاره می‌کند که باید به آن‌ها غلبه کرد تا به‌عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی عمل کنند.