مهدی نبوی

مهدی نبوی

رویای توکنایز! توکنیزه کردن دارایی­‌های نامشهود؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!

رویای توکنایز! توکنیزه کردن دارایی­‌های نامشهود؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
خرد شدن مالکیت یک دارایی یا توکنیزه کردن در اعمال حقوق و تکالیف قانونی مشکلات جدی ایجاد می‌­کند و تصمیم‌­گیری میان ذ‌ی‌­نفعان عملن زمان‌­بر، سخت یا حتی غیرممکن می‌­شود که به دخالت نهادهای قانونی یا قضایی منجر خواهد شد. لازم به ذکر است بر اساس بند (15) استاندارد حسابداری شماره (17) سازمان حسابرسی ایران «دارایی‌­های نامشهود به‌صورت عمومی کاربرد جایگزین ندارند و نمی‌­توان آن‌­ها را به اجزای کوچک­‌تر برای فروش تقسیم کرد»

سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز، از رویا تا واقعیت! دائو ها، رقیب تازه شخصیت‌های حقوقی

ایجاد شخصیت حقوقی، یکی از نوآوری‌های بشر برای تقویت مشارکت و کار گروهی است. پدیده‌ای که به یک توافق جمعی، موجودیت و شخصیت می‌بخشد، برایش حق و تکلیف وضع می‌کند و درصورت نقض قوانین و تعهدها، مجازات یا جریمه‌اش می‌کند.
همان‌گونه که بلاک‌چین، قفل دارایی‌های دیجیتال را برای اقتصاد باز کرد، سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز یا دائو‌ها (DAO) نیز مسیر مشارکت جهان‌شمول اشخاص را هموار کردند.