فرد مهران محرمیان

«مهران محرمیان»معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی

سرمقاله شماره ششم

سرمقاله شماره ششم
ترس نظام مالی مسلط‌بر دنیا از استفاده ایران از رمزارزها تنها گوشه کوچکی از مستندات در این زمینه است که باید به تصمیم‌سازان در کشور گوشزد شود.