فرد رابرت کیوساکی

«رابرت کیوساکی»سرمایه‌گذار و نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی‌پول است