فرد رابرت اف‌کندی جونیور

«رابرت اف‌کندی جونیور»مجری رادیو، فعال محیط زیست، نویسنده و وکیل متخصص در حقوق محیط زیست است