فرد حسین قطبی

«حسین قطبی»خبرنگار بخش رمزارز

سرمقاله شماره هفتم

شماره 7 چهار رسمی
مساله ارزهای دیجیتال بانک مرکزی از پربحث‌ترین مباحث دنیای کریپتو و بانکی دنیاست. ضمن فرصت‌ها و کاربردها، CBDCها مخاطرات و نگرانی‌های جدی حقوق‌بشری ایجاد می‌کنند.

سرمقاله شماره ششم

سرمقاله شماره ششم
ترس نظام مالی مسلط‌بر دنیا از استفاده ایران از رمزارزها تنها گوشه کوچکی از مستندات در این زمینه است که باید به تصمیم‌سازان در کشور گوشزد شود.

سرمقاله شماره پنج

سرمقاله شماره پنج
بیت‌کوین در بازار دوباره اوج می‌گیرد؛ اما بازی واقعی در دنیای کریپتو، فراگیری رمزدارایی‌ها با کاربردهای مختلف و به‌شرط از دست‌ ندادن ماهیت غیرمتمرکز خود است.