فرد پاتریک مک‌ هنری

«پاتریک مک‌ هنری»رییس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا