فرد عیسی کشاورز

«عیسی کشاورز»بنیان‌گذار صرافی یوبیتکس