فرد ریچارد تنگ

«ریچارد تنگ»مدیرعامل بایننس (Binance)