فرد بردیا سیداحمدنیا

«بردیا سیداحمدنیا»هم‌بنیان‌گذار و مدیر توسعه کسب‌وکار والکس