فرد امین کلاهدوزان

«امین کلاهدوزان»رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی