فرد اصغر صدرالساداتی

«اصغر صدرالساداتی»بازرس علی‌البدل انجمن بلاک چین ایران