فرد احمد بن محمد اردبیلی نجفی

«احمد بن محمد اردبیلی نجفی»عالم و فقیه شیعه امامیه در قرن دهم هجری بود. او در محله نیار شهر اردبیل به دنیا آمد. او از شاگردان جلال‌الدین دوانی بود.