فرد Ethan Zuckerman

از ظهور شبکه جهانی تا ارتباطات غیرمتمرکز اینترنت، بازاریابی و بلاک‌چین

از ظهور شبکه جهانی تا ارتباطات غیرمتمرکز اینترنت، بازاریابی و بلاک‌چین
اینترنت و حوزه‌های جوان بلاک‌چین مثل متاورس در بازاریابی نقش بزرگی داشتند؛ و متاورس توانسته بسیاری از امکانات مثل سرمایه‌گذاری و درآمد، بازاریابی و فروش را یک‌جا فراهم کند.