فرد Anatoly Yakovenko

دسترسی کاربران بریتانیایی به مرینید فایننس محدود شد فرار پروژه سولانا از مهلکه بریتانیا

فرار پروژه سولانا از مهلکه بریتانیا
«مرینید فایننس» (Marinade Finance) پروتکل مالی نامتمرکز بر بستر بلاک‌چین سولانا، دسترسی کاربران بریتانیایی را در واکنش‌به مقررات وضع‌شده از سوی اداره رفتار مالی مسدود کرده است.