فرد کامبیز میرکریمی

«کامبیز میرکریمی»نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه