فرد مهمت شیمشک

«مهمت شیمشک»یک سیاستمدار و اقتصاددان ترک است که از ۴ ژوئن ۲۰۲۳ به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی خدمت می‌کند.

اخبار کوتاه و اتفاقات رمزدارایی‌ها در ماه آذر

اخبار کوتاه نسخه پنجم
اخبار کوتاه و اتفاقات رمزدارایی‌ها از مقررات‌گذاری رمزارزها در ترکیه و استعفای چانگ‌پنگ ژائو از مدیرعاملی بایننس تا انتقاد نمایندگان مجلس از رویکرد بانک مرکزی در قبال رمزارزها