فرد مصطفی قمری‌وفا

«مصطفی قمری‌وفا»مدیر روابط عمومی بانک مرکزی

حاشیه‌ای بر یک توییت نگاهی به اظهار نظر مدیر روابط عمومی بانک مرکزی پیرامون وام با وثیقه رمزارزی

بانک مرکزی و حاشیه توییت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی
توییت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی خلاف جریانی حرکت می‌کند که قانون‌گذار، نظر به اهتمام سابق خود درخصوص شناسایی و تنظیم‌گری پدیده‌های نوظهوری چون رمزدارایی‌ها (رمزارزها)، راهبری آن را بر عهده گرفته است.