فرد مایک هرن

«مایک هرن»یکی از اولین پذیرنده‌ها و توسعه‌‌دهندگان بیت‌کوین بود