فرد ماتیو میشل

«ماتیو میشل» وزیر امور خارجه بلژیک در حوزه دیجیتالی‌سازی