فرد سینتیا لومیس

«سینتیا لومیس»سیاستمدار آمریکایی و سناتور ایالات متحده از وایومینگ است.