فرد خاویر مایلی

«خاویر مایلی»سیاستمدار، اقتصاددان و نویسنده آرژانتینی است. او از دسامبر ۲۰۲۳ به عنوان ۵۵امین رئیس‌جمهور آرژانتین خدمت می‌کند.

اخبار کوتاه و اتفاقات رمزدارایی‌ها در ماه آذر

اخبار کوتاه نسخه پنجم
اخبار کوتاه و اتفاقات رمزدارایی‌ها از مقررات‌گذاری رمزارزها در ترکیه و استعفای چانگ‌پنگ ژائو از مدیرعاملی بایننس تا انتقاد نمایندگان مجلس از رویکرد بانک مرکزی در قبال رمزارزها