فرد جیمی دیمون

«جیمی دیمون»رییس و مدیرعامل جی‌پی مورگان (JPMorgan)