فرد جویس بیتی

«جویس بیتی»نماینده حوزه انتخابیه سوم اوهایو از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا است.