فرد تیم اورایلی

«تیم اورایلی»بنیان‌گذار اوریلی مدیا و پشتیبان جنبش‌های نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز است.

آینده‌پژوهی همگرایی وب ۳، بلاک‌چین و هوش مصنوعی

وب 3 هوش مصنوعی بلاکچین

وب ۳، بلاک‌چین و هوش مصنوعی این پتانسیل را دارند که در کنار هم صنایع مختلف را متحول کرده و نحوه تعامل ما با فناوری را دوباره تعریف کنند. همگرایی این سه فناوری دیجیتال و امکاناتی که برای نوآوری و…