فرد بیل هویزنگا

«بیل هویزنگا»نماینده حوزه انتخابیه دوم میشیگان از حزب جمهوری‌ خواه ایالات متحده آمریکا در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا است