فرد بایرون دونالدز

«بایرون دونالدز»نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا