فرد ایلان ماسک

«ایلان ماسک»مدیرعامل تسلا (Tesla) و بنیان‌گذار اسپیس‌اکس (SpaceX)