فرد امانوئل مکرون

«امانوئل مکرون»بانکدار سرمایه‌گذاری سابق و سیاستمدار فرانسوی است که از مه ۲۰۱۷ به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه خدمت می‌کند.