فرد الکساندر براژنیکوف

«الکساندر براژنیکوف»مدیر اجرایی انجمن صنایع رمزنگاری و بلاک‌چین روسیه