فرد استنلی دراکن‌ میلر

«استنلی دراکن‌ میلر»یکی از تریدرهای میلیارد آمریکایی است که در حوزه مدیریت پرتفوی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصص دارد.

اخبار کوتاه و اتفاقات رمزدارایی‌ها در ماه آذر

اخبار کوتاه نسخه پنجم
اخبار کوتاه و اتفاقات رمزدارایی‌ها از مقررات‌گذاری رمزارزها در ترکیه و استعفای چانگ‌پنگ ژائو از مدیرعاملی بایننس تا انتقاد نمایندگان مجلس از رویکرد بانک مرکزی در قبال رمزارزها