فرد استفن لینچ

«استفن لینچ»نماینده حوزه انتخابیه نهم ماساچوست از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا است.