فرد آناتولی یاکوونکو

«آناتولی یاکوونکو»یکی از بنیان‌گذاران سولانا

دسترسی کاربران بریتانیایی به مرینید فایننس محدود شد فرار پروژه سولانا از مهلکه بریتانیا

فرار پروژه سولانا از مهلکه بریتانیا
«مرینید فایننس» (Marinade Finance) پروتکل مالی نامتمرکز بر بستر بلاک‌چین سولانا، دسترسی کاربران بریتانیایی را در واکنش‌به مقررات وضع‌شده از سوی اداره رفتار مالی مسدود کرده است.