فرد آرتور بریتو

«آرتور بریتو»یکی از سه بنیانگذار ریپل لبز (Ripple Labs) است. او کمتر شناخته شده است.