فرد کریستین لاگارد

سیاستمدار و حقوقدان فرانسوی،رئیس صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۱ )، وزیر اقتصاد فرانسه (ژوئن ۲۰۰۷ – ژوئن ۲۰۱۱)