فرد ژان پل سارتر

«ژان پل سارتر» فیلسوف، اگزیستانسیالیست، رمان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس، منتقد فرانسوی