فرد پاول برنگولتز

«پاول برنگولتز»عضو اصلی از پروژه تحقیقاتی فایربلاکس «fireblocks»، به راه‌اندازی یک پلتفرم امنیتی برای دارایی‌های دیجیتال