فرد ویوِک راماسوامی

«ویوِک راماسوامی»نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده