فرد وینی لینگهام

«وینی لینگهام»هم‌بنیان‌گذار کمپانی احراز هویت دیجیتال سیویک (Civic)