فرد مایکل شالوف

عضو اصلی از پروژه تحقیقاتی فایربلاکس «fireblocks» و راه‌اندازی یک پلتفرم امنیتی برای دارایی‌های دیجیتال