فرد سینتیا لامیس

«سینتیا لامیس»سیاستمدار آمریکایی و سناتور ایالات متحده از وایومینگ است.