فرد ریک فالکوینگ

«ریک فالکوینگ»کارآفرین حوزه IT و رهبر حزب سیاسی دزدان دریایی سوئد (Piratpartiet)