فرد راجر مارشال

«راجر مارشال»سیاست‌مدار اهل ایالات متحده آمریکا است که به عنوان سناتور ایالات متحده از کانزاس فعالیت می‌کند.