فرد دان تاپسکتان

«دان تاپسکتان»تاپسکات علاوه بر فعالیت تجاری در یک شرکت تحقیقاتی (در حوزه‌ی تکنولوژی)، همچنان به نویسندگی هم اشتغال دارد