فرد جیمز اسکات

«جیمز اسکات»عضو ارشد موسسه فناوری زیرساخت‌های حیاتی (Institute for Critical Infrastructure Technology)

رواج کریپتوگرافی در باج‌افزارها نقش بلاک‌چین در مقابله با باج‌افزارهای کریپتویی

رواج کریپتوگرافی در باج‌افزارهانقش بلاک‌چین در مقابله با باج‌افزارهای کریپتویی
در حالی شاهد افزایش نگران‌کننده حملات باج‌افزاری به امنیت سایبری هستیم که یکی از ویژگی‌های چشم‌گیر این حملات، استفاده گسترده از تکنولوژی کریپتوگرافی توسط مهاجمان است.