فرد جرمی الیر

«جرمی الیر» کارآفرین اهل ایالات متحده آمریکا است. او مدیرعامل و بنیانگذار شرکت سیرکل است.