فرد جاناتان گرین‌بلت

«جاناتان گرین‌بلت»کارآفرین، مدیر اجرایی و ششمین مدیر اتحادیه ضد افتراء[۱] و اهل کشور آمریکا است.