فرد تیم سویینی

«تیم سویینی»توسعه‌دهنده بازی ویدئویی و کارآفرین آمریکایی و بنیان‌گذار اپیک گیمز همچنین توسعه‌دهنده بازی فورت‌نایت است.